Türkiye’de Göçmen Kadın Emeği: Nadira’ların Yaşam Mücadelesi – Ceren Acer

Türkiye’de Göçmenlerin Güncel Durumu Türkiye’de hayatta kalma mücadelesi veren göçmen kadınların sorunlarını hem toplumsal cinsiyet bakımından, hem de emek eksenli incelemeden önce, göçmenlik olgusunu genel olarak yaşanan son gelişmeler ve güncel durum üzerinden değerlendirmek meseleyi daha anlaşılır kılacaktır. Türkiye göç...