Hititler’de Panku Meclisi – Merve Öz

“Panku” meclisini incelemeden evvel, Hititlerde devlet yönetiminin başında bulunan kraldan ve de kraliçeden, ana hatları ile bahsetmek yararlı olacaktır. Hitit tarihinde, yönetimin baş sorumlusu olan kral, diğer Doğu devletlerinden farklı olarak her şeye egemen bir güç olarak ortaya çıkmamıştır. Kralın yetkileri belli aşamalardan...