Kadın

Türkiye’de Göçmen Kadın Emeği: Nadira’ların Yaşam Mücadelesi – Ceren Acer

Türkiye’de Göçmenlerin Güncel Durumu Türkiye’de hayatta kalma mücadelesi veren göçmen kadınların sorunlarını hem toplumsal cinsiyet bakımından, hem de emek eksenli incelemeden önce, göçmenlik olgusunu genel olarak yaşanan son gelişmeler ve güncel durum üzerinden değerlendirmek meseleyi daha anlaşılır kılacaktır. Türkiye göç...

Patriyarkal Kapitalizme Dair

Sermaye, feodalizmden kapitalizme geçişte kadını yeni bir sömürünün içine çekti. Peki, bu nasıl gerçekleşti ve bugün hem kapitalizme hem de ataerkiye karşı mücadele ederken kadınlarla nasıl birleşik bir hatta buluşabiliriz? Soru(n) yeni bir soru(n) değil muhakkak. Nihai bir çözüm reçetesi de sunmak değil derdimiz. Fakat konuşmayı,...

Herkes Her Şeyi Biliyor (!) – Leyla Gök

Bir yerin bir zamanlar dutluk olan bölgelerinden birinde işten yeni çıkmış yürüyorum. Kulağımda kulaklık, saat geç olmuş, mesaiye kalmışım. Yazıyı sesli dinlemek için… Etrafımda işyerleri, gökyüzüne ulaşan uzun binalar, bazılarının ışıkları açık. Oralarda da benim gibi insanlar var. Diğer tarafta da uzun yüksek gri...