Öz

Endüstri 4.0 ve Temel İlkeleri – Bilge Güç

Endüstri 4.0 Ekonomik, politik ve sosyal etkileri ele alındığında tarih boyunca dört büyük sanayi devriminden söz edebiliriz. Bunlardan ilki 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında su ve buhar gücünün yarattığı mekanik emeğin ilk kez hayvan ve insan emeği ile yer değiştirmesiyle başlamıştır. Sanayi devriminin kendisini...

İnsanlığın Ufku – Gökçe Alp

Güneş yaklaşık 2 milyar yıl kadar sonra bir süpernovaya dönüşecek. Şişecek ve binlerce derecelik yüzeyi Mars gezegeninin bugünkü yörüngesine kadar ulaşacak. Dünya ise ateşteki bir toz tanesi gibi yanıp kavrulacak. Bu durum gerçekleşmeden yeterli bir zaman önce insanlık dünya merkezli bir uygarlık olmaktan kurtulmamışsa eğer...

Komün’ün Yıldönümünde Merhaba

18 Mart 1871’de Parisli işçiler ayaklanarak kentin yönetimini ele geçirdiler ve tarihin ilk işçi özyönetimini bizlere miras olarak bırakmış oldular. 72 gün yaşayabilen Paris Komünü, işçi sınıfının 1917 Ekim Devrimi’ne doğru evrilen sınıf mücadelesi ve devrim pratiğinin müjdecisi oldu. Düzenli ordulara karşı kenti...