Endüstri 4.0 ve Temel İlkeleri – Bilge Güç

Endüstri 4.0 Ekonomik, politik ve sosyal etkileri ele alındığında tarih boyunca dört büyük sanayi devriminden söz edebiliriz. Bunlardan ilki 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında su ve buhar gücünün yarattığı mekanik emeğin ilk kez hayvan ve insan emeği ile yer değiştirmesiyle başlamıştır. Sanayi devriminin kendisini...